Regulamin

§ 1. Definicje

  • Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe " SUPICO " Agnieszka Piękoś - Jucha , Wojciech Piękoś

Krzemienica 3B

37-127 Krzemienica

NIP      815-100-00-25

REGON 690292442

  • Kupujący:

Każda osoba fizyczna i prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 2. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Sklep SUPICO prowadzi sprzedaż ogrodzeń, siatek i akcesoriów za pośrednictwem sklepu internetowego pod nazwą b2b.supico.pl

Usługa "Newsletter" bazuje na przesyłaniu informacji o aktualnej ofercie, rabatach, promocjach i zniżkach. Usługa jest darmowa i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto podając adres e-mail i hasło.

 

§ 3. Rejestracja, warunki składania zamówień

Rejestracja jest wymagana. Klient, w celu zarejestrowania, powinien wypełnić podany formularz.

Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać dodatkowo: nazwę firmy oraz NIP.

Po skończeniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Niezbędna jest jego aktywacja do skończenia procesu rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Zamówienia można składać poprzez e-mail przez 24 godziny na dobę.

Wpłata na konto bankowe należnej kwoty jest równoznaczna ze zgodą przez Klienta na wszystkie warunki transakcji przedstawione przez Sklep SUPICO w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna - sprzedaży.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Sklep SUPICO nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/błędne wypełnienie przez Kupującego formularza kontaktowego.

 

§ 4. Formy płatności

Wpłata na konto Alior Bank S.A. 40 2490 0005 0000 4600 8517 8510

Całość zamówienia płatna przelewem z góry lub zaliczkowo a reszta płatna również przelewem po podaniu numeru listu przewozowego.

Płatności mogą być dokonane przy odbiorze towaru uprzednio zaliczkowane przy składaniu zamówienia.

Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT.

Faktury zakupu są wystawiane przez Księgowość w terminie 7 dni od daty wysyłki towaru i kierowane do Kupującego.

 

§ 5. Dostawa i koszty wysyłki

Koszt transportu uzależniony jest od odległości dostawy. Przy zakupie powyżej 20 000 zł transport gratis na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego. Koszt dostawy poniżej kwoty 20 000 jest ustalany indywidualnie.

Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem:

  • dostawa SUPICO,
  • odbiór osobisty,
  • kurier na paletach.

Sprzedający zobowiązuje się podać kontakt do firmy podwykonawczej, która dokona transportu zakupionych produktów.

Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient powinien rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

 

§ 6. Ochrona danych osobowych

Przez dokonanie rejestracji Klient udziela Sprzedawcy zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklep SUPICO wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży 

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu. 

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.

Kupujący może zwrócić towar noszący ślady użytkowania, jednak Sprzedający w tej sytuacji może zmniejszyć zwracaną kwotę o „zmniejszoną wartość”.

Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta w konto bankowe.

Klient odsyła towar na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

Klient przed odesłaniem towaru powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, celem poinformowania o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży.

Jeśli Klient wybrał niestandardowy, droższy, sposób dostawy (np. dostawa tego samego dnia), wówczas Sprzedający może zwrócić koszt dostawy w wysokości najtańszej dostępnej formy.

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad a Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przez 2 lata od zakupu.

 

§ 8. Reklamacje

Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji w przypadku niestandardowych zamówień. Nie podlega reklamacji zamówienie ze względu na nieodpowiedni wymiar, kolor lub rodzaj ogrodzenia. W przypadkach standardowych każdy Klient może składać reklamację.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

Sklep SUPICO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Dodatkowo informacje o zmianach będą publikowane na stronach sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Użyto z 21844 dozwolonych znaków