O firmie

Firma SUPICO istnieje już od 1994 roku. Wieloletnia obecność na rynku branży ogrodzeniowej, jakość i kompleksowość usług oraz szeroki asortyment pozwolił nam na zdobycie pozycji lidera w swojej branży na terenie województwa podkarpackiego.
 
Czym się zajmujemy?
 
Zajmujemy się przede wszystkim produkcją siatek ogrodzeniowych, leśnych, zgrzewalnych oraz powlekaniem drutu do produkcji siatki. Nowoczesne technologie, które wykorzystujemy w naszym przedsiębiorstwie, pozwalają na utrzymanie wysokiej jakości produktów.
 
Jakość i rzetelność naszej pracy przekłada się na ilość zadowolonych i stałych klientów nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Produkty Supico znane są również w: Szwecji, Finlandii, Norwegii, Węgrzech, Francji, Niemczech, Litwie, Łotwie i w Czechach.
 
Współpracujemy z najlepszymi!!!
 
Dzięki wspólnym działaniom, ze sprawdzonymi i doświadczonymi fachowcami, oferujemy Państwu kompleksowe usługi montażowe i logistyczne. Zakres i jakość naszych usług została doceniona w konkursie „Nasze dobra podkarpackie 2013” zdobywając wyróżnienie w swojej kategorii.

Supico producent siatki i ogrodzeń

 
Klauzule informacyjne RODO
 
Klauzula informacyjna dla kontrahentów SUPICO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUPICO
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego),
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 
Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w SUPICO
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUPICO
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Użyto z 21844 dozwolonych znaków