logo Fundusze Europejskie logo Rzeczpospolita Polska logo Fundusze Europejskie Rozwoju Regionalnego

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SUPICO”

Wojciech Piękoś, Agnieszka Piękoś-Jucha S.C.

Informuje, iż zawarto umowę nr POPW.01.04.00-18-0004/21-00 na realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy SUPICO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję – II Etap, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu:

Realizacja niniejszego projektu polega na wdrożeniu kluczowych dla dalszego rozwoju firmy SUPICO rekomendacji wzorniczych z opracowanej w ramach Etapu I dz. 1.4. POPW strategii wzorniczej.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i potencjału rozwojowego firmy SUPICO w oparciu o wzornictwo przemysłowe poprzez wdrożenie rekomendacji opracowanej w I etapie dz. 1.4. PO PW strategii, obejmujące zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu, nowych technologii produkcji oraz nowych narzędzi marketingowych, co umożliwi firmie SUPICO wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

Planowane efekty:

  • < Przeprowadzenie profesjonalnego procesu związanego z zaprojektowaniem i wdrożeniem na rynek nowego systemu ogrodzeniowego, co zwiększy konkurencyjność oferty SUPICO, pozycję firmy i marki SUPICO na rynku oraz potencjał rozwojowy firmy w kolejnych latach.
  • Osiągnięcie wysokiej konkurencyjności zaoferowanego produktu dzięki unikalnemu wzornictwu i dostosowaniu funkcji użytkowych do oczekiwań użytkowników oraz trendów rynkowych.
  • Zwiększenie zysków dzięki dodatkowemu wolumenowi sprzedaży linii nowego produktu w latach 2022-27.
  • Poprawa komunikacji zewnętrznej, wizerunku firmy oraz rozpoznawalności marki SUPICO jako producenta paneli i systemów ogrodzeniowych.
  • Wzrost umiejętności wykorzystania wzornictwa w celu dalszego rozwoju produktów firmy oraz budowy marki SUPICO.

Wartość projektu: 6 184 870,50 PLN

Wkład funduszy europejskich: 2 999 290,00 PLN

  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło